Betrek je (groot)ouders bij het gesprek via de senioren tablet van Kwebbel

Buitensluiting vindt plaats in verschillende situaties om verschillende redenen. Op de basisschool vallen kinderen die te veel afwijken van de norm al snel buiten de boot. Dat is ook meteen het nadeel van een bepaalde norm. Als je allemaal unieke individuen bij elkaar zet, dan nivelleer je de unieke kwaliteiten door middel van allerlei opgelegde normen. Mensen die zich echter niet aanpassen worden door de massa dan buiten gesloten. Dat voelt heel naar, want je wordt in feite buitengesloten omwille van wie je bent. Als kinderen ouder worden, dan vinden ze vaak wel gelijkgestemden, zodat ze toch weer bij een groep horen. Hun anders-zijn is dan de norm van de groep waar ze deel van uit maken. Vervolgens sluiten zijn op hun beurt de zogenaamde normale mensen weer buiten. De mens categoriseert nu eenmaal altijd via een wij versus zij mentaliteit. Daardoor ontstaan er vaak zogenaamde in-groepen en uit-groepen (ingoup en outgroup). Vanuit de menselijke psychologie heb je dus altijd te maken met in- en uitsluiting. Maar ook de manier waarop een maatschappij is ingericht, kan zorgen voor uitsluiting. Ouderen hebben bijvoorbeeld erg veel last van de manier waarop onze moderne maatschappij is ingericht. Als je in een maatschappij de focus legt op de mens als een ‘resource’, dan heeft de mens ook alleen waarde als hij of zij een steentje kan bijdragen aan het draaiende houden van de maatschappij. Maar ouderen werken niet en zijn niet langer een functionele hulpbron voor de maatschappij. Daardoor vallen ze buiten de boot. Ze moeten het vervolgens hebben van de familie, maar ook daar vallen ze buiten de boot, omdat ze niet meegaan met de tijd. Communicatie verloopt immers vaak via de digitale weg. Maar die weg is voor veel ouderen te ingewikkeld en te snel om te bewandelen. Daarom hebben de mensen van kwebbel een senioren tablet ontwikkeld. De senioren tablet kenmerkt zich door gebruiksgemak. De senioren tablet is met opzet simpel gehouden, zodat juist ouderen er makkelijk(er) gebruik van kunnen maken. Producenten van moderne technieken voegen juist constant meer en meer functies toe waardoor tablets, laptops en telefoons alleen maar ingewikkelder worden. Dat is prima wanneer een flexibele jonge geest met zulke veranderingen te maken krijgt. Maar een oudere geest kan dat allemaal niet bijbenen. Een senioren tablet maakt het mogelijk voor ouderen om gemakkelijk een videogesprek te voeren met de kinderen kleinkinderen. Zo kun je de ouderen in de familie dankzij een senioren tablet gemakkelijk bij het gesprek betrekken. Het gesprek is immers een fragmentarisch fenomeen in deze moderne tijd. Een appje hier een berichtje daar; het is een constante stroom van korte snelle berichten. Het soort gesprek waar ouderen mee zijn opgegroeid is veel minder aanwezig. 

Kijk snel op de website en ontdek de voordelen van een senioren tablet

Via de website van kwebbel.nl kun je meteen zien wat de voordelen zijn van een senioren tablet. Het zijn uiteraard voordelen in de context van ouderen. Denk bijvoorbeeld aan een gebruiksvriendelijk interface of het feit dat de senioren tablet geen toegang heeft tot allerlei websites en dergelijke die virussen kunnen downloaden. 

Neem contact op met kwebbel

Als je een tablet voor senioren wilt bestellen, dan kun je contact opnemen met kwebbel en direct profiteren van: 

  • Behulpzame helpdesk 
  • Klantgerichte service
  • De perfecte tablet voor senioren

Lees meer…